Jste zde

Biopaliva a uhlík z leteckých pneumatik

18/10/2017 - 13:00

Australská společnost GDT (Green Distillation Technologies) obdržela za unikátní metodu recyklace bronzovou cenu Edison Awards, která je považována za nejlepší ocenění na světě pro inovace.

Technologie GDT se nazývá destruktivní destilace a lze pomocí ní recyklovat staré pneumatiky pro letadla na ropu, uhlík a ocelový drát. Tato metoda se nicméně požívá hojně také k recyklaci starých pneumatik na olej, uhlík a ocel. Typická pneumatika pro automobily o hmotnosti 10 kg produkuje 4 litry oleje, 4 kg uhlíku a 2 kg ocele. 70 kg pneumatika pro nákladní automobily poskytuje 27 litrů oleje, 28 kg uhlíku, 15 kg ocele a 4 tunové maxi těžební pneumatiky pro sklápěcí nákladní automobily mají pak výnos 1,6 tuny uhlíku, 0,8 tuny oceli a 1500 litrů oleje.

Většina pneumatik pro komerční letadla jsou pro letecké společnosti spravovány externím dodavatelem, který provádí po určitém opotřebení revize. Pneumatiky pak buď určí další použití, rozdrtí je na dětská a sportovní hřiště anebo použije jako palivo.

Pneumatiky pro letadla obsahují pouze malé množství ocelových výztuh, takže proces recyklace GDT produkuje většinou ropu a uhlík, přičemž tato ropa je lehká surovina s nízkým obsahem síry, která může být snadno rafinována do bio-tryskového paliva.

Uhlík ve formě sazí je jedním z nejpoužívanějších chemických stavebních prvků na světě, který se používá v mnoha výrobcích. V pneumatikách poskytuje černé zbarvení, ale i celkovou pevnost a odolnost proti teplu. Uhlík se také používá v plastových a nátěrových hmotách, při filtraci vody, pro tiskové barvy, elektrody, zubní pasty a kosmetiku včetně laku na nehty, řasenek apod.

Komerční saze se obvykle vyrábějí z těžké ropy, která se spálí, aby se vytvořil jemný černý prášek, ale tento nový přístup k recyklaci pneumatik tak nyní přichází s alternativou. O to výhodnější alternativou, že v podstatě neexistuje žádný nedostatek surovin, jelikož je k dispozici dostatek starých letadlových pneumatik (např. Boeing 777 má 14 pneumatik, které je třeba vyměnit 1 za 6 měsíců nebo při dosažení limitu 300 vzlétnutí/přistání).

Recyklace pneumatik na uhlík zároveň velkou měrou přispěje k řešení problému, co s pneumatikami na konci svého životního cyklu. Odhaduje se, že po celém světě je padesát miliard starých pneumatik. A to už je pořádná porce materiálu pro smysluplnou a ekologickou recyklaci.

autor